Kategorie:

Czym jest dom maklerski?

Inwestowanie na giełdzie wiąże się z koniecznością posiadania konta maklerskiego, które można otworzyć poprzez dom maklerski. Za co odpowiada ten podmiot i jak wybrać najlepszy?

Dom maklerski – co to?

Mianem domu maklerskiego określa się firmy inwestycyjne prowadzące transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych na giełdzie. Działają one na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Takimi firmami inwestycyjnymi mogą być właśnie domy maklerskie oraz banki prowadzące działalność maklerską. Najprościej mówiąc, dom maklerski asystuje klientowi w przeprowadzaniu transakcji giełdowych. Upoważnieni do tego maklerzy dokonują w imieniu klienta transakcji kupna i sprzedaży. W naszym kraju organizacją zrzeszającą domy i biura maklerskie jest Izba Domów Maklerskich. Definiuje ona też zasady obrotu papierami wartościowymi i reprezentuje interesy członków.

Za co odpowiada dom maklerski?

Zobowiązania domu maklerskiego są określone w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Każdy podmiot może świadczyć wszystkie lub jedynie wybrane usługi. W zakres działalności tych instytucji wchodzi: oferowanie instrumentów finansowych, sprzedaż papierów wartościowych, pośredniczenie w transakcjach kupna i sprzedaży zleconych przez klienta, prowadzenie transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych na własny rachunek oraz doradztwo inwestycyjne. Dom maklerski ma obowiązek korzystać z takich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które zagwarantują bezpieczeństwo i ochronę interesów klientów oraz ciągłość usług.

Jak wybrać dom maklerski?

Wybór domu maklerskiego jest konieczny do otworzenia rachunku maklerskiego. Zasada wyboru rachunku jest podobna jak w przypadku produktów bankowych. Należy skupić się m.in. na opłatach za jego prowadzenie, udostępnianych narzędziach i programach. Warto dowiedzieć się też, w jaki sposób odbywa się kontakt z maklerem, ile wynosi czas realizacji zleceń, jakie są zasady działania serwisu transakcyjnego oraz czy rachunek udostępnia w czasie rzeczywistym najnowsze pakiety danych.