Kategorie:

Charakterystyka domów maklerskich

Chcąc zainwestować swoje oszczędności na giełdzie musimy być posiadaczami konta maklerskiego, które możemy otworzyć właśnie za pośrednictwem domu maklerskiego. Mianem tym określamy firmę inwestycyjną, posiadającą odpowiednie zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, której działalność opiera się na przeprowadzaniu transakcji giełdowych w imieniu klientów, powierzających im swoje środki finansowe. Kapitał założycielski domu maklerskiego, w zależności od zakresu prowadzonej działalności musi wynosić od 50 do 730 tys. euro. Podmiot taki ma także obowiązek zatrudniać odpowiednią ilość pracowników na podstawie umowy o pracę. W skład zarządu domu maklerskiego muszą wchodzić przynajmniej dwie osoby, posiadające odpowiednie doświadczenie, nieposzlakowaną opinię i kwalifikacje do zarządzania takim podmiotem. Każdy dom maklerski jest członkiem systemu rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który w razie niewypłacalności odpowiada za wypłacanie rekompensat za utracone instrumenty finansowe do określonej w ustawie wysokości. 

Praca maklera

Pracujący w tym miejscu maklerzy odpowiadają za monitorowanie i analizę sytuacji na giełdzie i podejmowanie decyzji w zakresie kupna, bądź sprzedaży danych papierów wartościowych, mając na uwadze dobry interes klienta. Są więc pośrednikami pomiędzy klientami a rynkiem giełdowym i świadczą usługi doradcze w zakresie tworzenia portfeli inwestycyjnych. Maklerzy muszą posiadać licencję na realizację takich działań, wydawaną przez KNF po uprzednio zdanym egzaminie. 

Działania prowadzone przez domy maklerskie

Dany dom maklerski może prowadzić działalność w wybranych lub wszystkich wymienionych poniżej obszarach, w zależności od wydanych przez KNF zezwoleń:

  1. przeprowadzanie zleceń transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych (zarówno na własny rachunek, jak i na rachunek klienta),
  2. oferowanie i sprzedaż danych papierów wartościowych,
  3. działalność doradcza w zakresie inwestycji giełdowych.

Kryteria wyboru domu maklerskiego

Otwierając rachunek maklerski warto wiedzieć czym należy się kierować przy wyborze domu maklerskiego, z którym będzie się współpracować. W pierwszej kolejności dobrze jest zwrócić uwagę na opłaty za prowadzenie rachunku maklerskiego oraz oddawane nam do dyspozycji programy i narzędzia, w szczególności dostęp do niezbędnych pakietów danych w czasie rzeczywistym. Ważny jest też sposób kontaktowania się z maklerem, czy czas wykonywania zleceń. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż rachunek maklerski można również otworzyć w banku, gdzie posiadamy konto.