Uncategorized

Zarabiaj z MLM

Choć czasy, kiedy w Polsce panowało wysokie bezrobocie mamy już raczej za sobą, nadal wiele osób zastanawia się, jak znaleźć efektywny sposób na zarabianie dużych pieniędzy. Bo, chociaż pracy jest coraz więcej, nie da się ukryć, że ofert gwarantujących wysokie zarobki już nieco mniej. Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, nie zraża Cię konieczność poszukiwania nowych klientów i dobrze czujesz się w handlu, możesz spróbować swoich sił w MLM.

W tym miejscu osoby niewtajemniczone zapytają pewnie, czym jest owe zagadkowe MLM, na czym polega i jaka jest rola zatrudnionych w tym systemie osób?

MLM – wstęp

MLM jest skrótem pochodzącym od angielskiej nazwy multi-level marketing. Jest to system sprzedaży, który zakłada budowanie wielopoziomowej sieci dystrybutorów produktu. W odniesieniu do  MLM stosowane są też określenia: marketing sieciowy, network marketing i marketing wielopoziomowy.

MLM zakłada maksymalne skrócenie drogi dotarcia do klienta. Sprzedaż odbywa się z pominięciem takich etapów jak hurtownik krajowy, hurtownik regionalny, sprzedawca detaliczny, reklama towaru. Zamiast tego produkty trafiają od producenta bezpośrednio do dystrybutora. To właśnie dystrybutor odpowiada za jak najlepsze zaprezentowanie towaru klientowi (zamiast tradycyjnej reklamy) oraz jego sprzedaż. Osoby, które aktywnie działają w ramach wielopoziomowego marketingu, mogą odnosić korzyści na trzy różne sposoby:

  • kupują od firmy towar na własny użytek po obniżonej, ustalonej dla dystrybutorów cenie,
  • otrzymują wynagrodzenie za towar sprzedany klientom (wysokość wynagrodzenia zależy od ilości sprzedanych produktów),
  • otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za towar, który sprzedali dystrybutorzy wchodzący w skład  zbudowanej przez daną osobę sieć dystrybucji.

W ramach MLM można sprzedawać produkty firmy StarLife, kosmetyki, chemię gospodarczą, naczynia do gotowania i wiele innych. Rodzaj sprzedawanych produktów zależy od profilu działalności firmy.

Zbuduj własną sieć w MLM

Jak wspomniano wyżej, osoby wchodzące w struktury firmy działającej w oparciu o model sprzedaży MLM, mogą odnosić korzyści na trzy różne sposoby. Mogą czerpać zyski z każdego z nich jednocześnie lub zdecydować się tylko na jeden z nich.

Jeśli głównym celem ma być uzyskanie wysokich dochodów, warto położyć duży nacisk na zbudowanie własnej sieci dystrybucji. Zapraszając do współpracy kolejne, nowe osoby, można stworzyć rozbudowaną sieć sprzedaży, w której osoba stojąca na górze będzie otrzymywać wynagrodzenie prowizyjne od każdego towaru sprzedanego przez członków tej sieci.

Sieć sprzedaży może mieć wielopoziomową strukturę (stąd nazwa marketing wielopoziomowy), ponieważ każdy z zaproszonych przez konkretnego dystrybutora współpracowników, będzie zapraszał do współpracy kolejne osoby. Zatem każdy zaproszony również będzie budował swoją sieć sprzedaży.

Osoby, które najlepiej rozwijają swoje sieci dystrybucji, nazywane są liderami. Zadaniem lidera jest wspieranie osób wchodzących w skład sieci w taki sposób, by ich sprzedaż była jak najbardziej efektywna.

Budowanie własnej sieci dystrybucji w ramach firmy działającej w oparciu o MLM, nie wyklucza czerpania korzyści ze sprzedaży bezpośredniej oraz możliwości kupowania produktów po obniżonej cenie, nie mniej jednak stanowi najbardziej efektywny sposób podnoszenia własnego dochodu.

Ocena