Dziecko

Zaburzenia koncentracji u dzieci i ich przyczyny

Zaburzenia koncentracji u dzieci mogą objawiać się wolnym tempem pracy, szybkim zniechęcaniem się do powierzonych zadań, czy niską motywacją do nauki. Choć symptomy te wydają się być łatwe do zauważenia i odczytania, wielu rodziców ma problem z określeniem, czy ich dziecko ma zaburzenia koncentracji, czy jest to tylko przejaw roztargnienia lub złego nastroju.

Zdarza się, że zaburzenia koncentracji mogą zostać zauważone, dopiero kiedy dziecko wchodzi w wiek szkolny. Nauczyciele i rodzice spostrzegają wtedy, że trudno jest mu skupić uwagę na wykonywanym zadaniu, odrabianie lekcji zajmuje znacznie więcej czasu niż rówieśnikom, a dziecko łatwo się rozprasza.

Zaburzenia koncentracji u dzieci i ich przyczyny

Wielu specjalistów mówi, że zaburzenia koncentracji współcześnie występują znacznie częściej, niż zdarzało się to dawniej. Niekiedy mogą one wynikać z osobowości dziecka, innym razem być ściśle powiązane ze środowiskiem, w którym przebywa. Dobra wiadomość jest taka, że umiejętność koncentracji z reguły da się u dziecka wyćwiczyć, zła – że, zwykle jest to proces długotrwały, wymagający cierpliwości i wytrwałości. Jeśli chcesz pomóc swemu dziecku to najważniejsza sprawa, od której powinnaś zacząć, to wyeliminowanie z otoczenia dziecka przyczyny zaburzeń. Niekiedy warto się udać po pomoc do specjalisty, którzy może zlecić wykonanie badań np. EEG mózgu, pomoże ustalić przyczyny zaburzeń, a następnie sposobu postępowania.

Efekty zaburzeń koncentracji

Zaburzenia koncentracji u dzieci mogą być łagodne lub przybierać silniejszą formę. Mogą też przyczyniać się do rozmaitych problemów:

  1. Wolne tempo pracy.
  2. Praca pobieżna i nieuważne czytanie poleceń.
  3. Popełnianie zbyt dużej ilości błędów w stosunku do posiadanej wiedzy i w porównaniu do rówieśników.
  4. Łatwa dekoncentracja, częste przerywanie wykonywanych zadań.
  5. Osiągane wyniki w nauce są dużo poniżej możliwości dziecka.
  6. “Bujanie w obłokach”, częste zamyślanie się.
  7. Trudności z odrabianiem zadań domowych.
  8. Dziecko szybko się męczy i zniechęca.
  9. Nie poświęcanie wykonywanym zadaniom należytej uwagi.

Co zrobić, gdy dziecko ma zaburzenia koncentracji?

Problemy z koncentracją mogą być niekiedy wywołane nadmiarem bodźców docierających do dzieci. W czasach, kiedy rodzice starają się, by niczego ich pociechom nie brakowało, pokoje dziecięce wypełniają najróżniejsze zabawki i rekwizyty, a maluchy dowożone są kilka razy w tygodniu na zajęcia pozaszkolne. Podejście takie może zadziałać w sposób odwrotny od zamierzonego. Dziecko, zamiast świetnie się rozwijać, zaczyna mieć problemy z koncentracją. Przeświadczone o tym, że wszystko przychodzi mu niezwykle łatwo, nie widzi potrzeby wkładania wysiłku w naukę.  W takich okolicznościach ciężko jest wytłumaczyć dziecku, że wykonana przez nie dziś praca, zaprocentuje w przyszłości.

Jeśli chcesz pomóc swojemu dziecku przezwyciężyć zaburzenia koncentracji, już dziś zacznij wyznaczać granice i stawiać wymagania. Dziecko powinno wiedzieć, że ma zarówno swoje prawa, jak i obowiązki. Granie w gry, czy oglądanie telewizji możesz uzależnić od wykonania przez pociechę powierzonych mu zadań domowych, czy odrobienia lekcji; a kupowanie kolejnych zabawek zastąpić czasem wspólnie spędzonym na kreatywnych zabawach czy spacerach. Oczywiście postępowanie takie może dać zamierzone efekty tylko wtedy, jeśli zaburzenia koncentracji u dzieci nie mają podłoża medycznego.

Ocena