Zdrowie

Linia zaufania dla osób z problemami

Depresja, problemy rodzinne, trudności z akceptacją w grupie rówieśniczej. Linia zaufania dostępna jest dla osób z rozmaitymi problemami. Różny jest także oferowany przez osoby znajdujące się po drugiej stronie słuchawki rodzaj wsparcia. Czasem będzie to bierne wysłuchanie rozmówcy, innym razem porada, a jeszcze kiedy indziej przeprowadzenie interwencji, która pozwoli uratować czyjeś życie. Linia zaufania może okazać się najlepszym przyjacielem w chwili, gdy życie zdaje się nas przytłaczać, a my nie mamy się do kogo zwrócić z naszymi problemami.

O tym, że warto korzystać z telefonu zaufania, mówi się już młodzieży szkolnej. Zamiast samodzielnie borykać się z trudnymi do przezwyciężenia problemami, warto czasem zwierzyć się z nich. Być może wtedy wszystko ujrzymy w lepszych barwach i nabierzemy dystansu do rzeczywistości.

Dlatego nie rodzina

Osobie borykającej się z poważnym problemem niekiedy trudno się otworzyć przed najbliższymi. Nawet jeśli otoczona jest przez kochającą rodzinę i przyjaciół. Dużo łatwiej rozmawia się z kimś postronnym, zwłaszcza jeśli nie ma konieczności odbycia spotkania twarzą w twarz.

Ludzie dzwoniący na telefon zaufania to nie tylko osoby z depresją, ofiary przemocy czy ci, którzy nie radzą sobie z sytuacją życiową. Często zgłaszają się też ludzie, którzy skrzywdzili innych i czują  z tego powodu poczucie winy. Głos w słuchawce, niezależnie od rodzaju oraz skali problemu, nie ocenia, ale pomaga znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

Dla kogo linia zaufania

Kontakt z telefonem zaufania przeznaczony jest dla osób w różnym wieku. Linia otwarta jest zarówno dla osób starszych, jak i nieletnich. Wsparcie znajdą tam ci, którzy borykają się z problemami alkoholowymi i narkotykami. Dotyczy to zarówno uzależnionych, szukających pomocnej dłoni, która pozwoli im wyjść z nałogu, jak i ich rodzin, które chcą znaleźć ratunek dla bliskiej osoby.

Linia zaufania okazuje też wsparcie osobom borykającym się z poważnymi chorobami, w tym depresją. Czasem trudno uwierzyć, jak wiele osób może na nią cierpieć. Zdarza się, że są to ludzie z najbliższego otoczenia, a my nawet tego nie zauważamy. Warto rozejrzeć się wokół, a jeśli dostrzeżemy symptomy choroby, skontaktować się z linią zaufania, w celu uzyskania informacji, jak możemy pomóc. Warto pamiętać, że chorzy na depresję nie zawsze sami szukają  pomocy.

Linia zaufania przeznaczona jest również dla osób niepełnosprawnych, mających myśli samobójcze, borykających się z problemami w szkole, ofiar przemocy domowej, nastolatków z trudnościami w grupie rówieśniczej, czy osób zagubionych w życiu. Można by powiedzieć – ile ludzi, tyle problemów. Wsparcie może uzyskać każdy, kto szuka pomocy.

Rodzaj wsparcia

Linia zaufania umożliwia nie tylko “wygadanie się”, ale również uzyskanie fachowej pomocy. Po drugiej stronie słuchawki nierzadko spotkać możemy się z psychologiem, prawnikiem, lekarzem, pedagogiem albo duszpasterzem. Specjaliści wiedzą, jak reagować w konkretnych przypadkach i jak pomóc otworzyć się rozmówcy. Zawsze pozostają przy tym dyskretni i nie wywierają presji na dzwoniącego. Czasem tylko wysłuchają, innym razem wskazują gotowe rozwiązania. Pomoc, jaką można od nich uzyskać to między innymi kontakt do specjalistycznych poradni rozwiązujących konkretne problemy.

Linia zaufania to przyjazna obecność i pomoc w trudnej sytuacji życiowej. Po rozmowie telefonicznej dzwoniący czasem sam nabiera dystansu do trapiącego go problemu i znajduje wyjście z sytuacji.

Ocena